Controlelijst voor verzending en ontvangst van gevaarlijke goederen

IMDG en ADR Controlelijst voor verzending en ontvangst van gevaarlijke goederen

Bij de opstelling van een verzending of ontvangst wordt er automatisch een zeer uitgebreide controlelijst opgesteld. Deze lijst laat zich raadplegen of afdrukken – samen met de vervoersdocumenten of separaat.

Bovendien is het mogelijk om de controlelijsten aan te passen aan specifieke behoeften met toevoeging van controles van bepaalde chemische stoffen waarvoor dat nodig is, omdat het een bijzondere gevaarlijk goed betreft of omdat het gaat om een speciale cliënt.

het programma analyseert de handelswaar, het voertuig en de wijze van vervoer (pakken, bulk of containers) en berekent automatisch het volgende:
Software van IMDG en ADR Controlelijsten
  • Toepasbare vrijstellingen, om het vervoer te vereenvoudigen.
  • De etikettering en kenmerking van voertuig, containers en pakketten, met gedetailleerde aanwijzing van hoe te handelen.
  • De uitrusting van voertuig en haar dienstdoende bemanning met betrekking tot de gevaarlijke goederen, chemische stoffen of afvalstoffen van het vervoer.
  • De handelingen te verrichten voor, tijdens en na de operatie