Tehlikeli maddelerin gönderimi ve alımı için kontrol listesi

Tehlikeli Maddeler, Kimyasallar ve Zararlı Atıklar için ADR Kontrol Listesi

Bir sevkiyat veya işlem kaydı yaratırken, ayrıntılı bir kontrol listesi otomatik olarak oluşturulur. Bu liste taşıma belgesi ile birlikte veya ayrı olarak kontrol edilebilir veya yazdırılabilir.

Dahası, özel bir tehlike veya spesifik bir müşteriye ait olma durumlarında gereken belirli kimyasal ürünlerin onaylanması için kullanılan onay kontrol listelerini özelleştirmek mümkündür

Program; ürünleri, araçları ve taşıma yöntemini (paketli, dökme veya tank taşımacılığı) analiz eder ve aşağıdakileri otomatik olarak belirler:
Telhikeli Maddeler, Kimyasallar ve Zararlı Atıklar için Kontrol Listesi
  • Taşıma işlemini kolaylaştırmak için uygulanabilecek muafiyetler.
  • Araçların, konteynerlerin ve paketlerin etiketlenmesi ve işaretlenmesine dair detaylar.
  • Paketler için paketleme talimatı ve tank taşımacılığı için tank kodu ile araç tipi.
  • Taşınan tehlikeli madde, zararlı kimyasal veya atıklara göre araçta bulunması gereken teçhizatlar.
  • Operasyondan önce, operasyon sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler.