Üç veri merkezi ve yüksek kapasiteli sunucular

Tehlikeli maddeler için hızlı yazılım. Üç veri merkezi ve yüksek kapasiteli sunucular

Ağ sistemlerini kullanırken genellikle ağ sunucusunun binlerce kilometre ötede başka bir kıtada olduğunun farkında olmayız. Bu uzaklık yavaş tepki sürelerine sebep olur. Örneğin yüksek kaliteli bir Avrupa sunucusuna Avrupa'dan bağlanırken internet sayfası başına 200ms ile erişilebilirken aynı işlem Amerika'dan bağlanan biri için 180ms ile yürütülebilir. Bu küçük bir fark olsa da bizim kalite standartlarımıza göre kabul edilemezdir.

Bu sebeple DGAssistant'ın üç veri merkezi vardır: Biri Singapur'ta, biri Hollanda'da ve biri de ABD'de. Her merkezde erişileiblirliği ve daha iyi tepki sürelerini sunabilmek için en az iki aktif sunucu mevcuttur. Biz aynı zamanda sunucularımızın aşırı yüklenmemesine dikkat ediyor, belli bir yük eşiğinin aşılması durumunda derhal yeni sunucular ekliyoruz.