DGAssistant diğer sistemlere bağlanabilir

Tehlikeli maddeler ve kimyasallar için yazılım. Otomatik olarak taşıma belgeleri yaratmak için yönetim sistemleriyle (ERP)bağlantılı

SAP veya Microsoft Dynamics NAV veya bir lojistik yazılımı gibi yönetim sistemleriniz mevcutsa programınızı, tehlikeli maddelerin, zararlı kimyasalların ve atıkların dokümantasyonunu otomatik olarak iki yolla da yapılabileceği şekilde bu programlara bağlayabilirsiniz:

1) İnternet hizmetleri yoluyla bağlantı.

İnternet hizmetleri aracılığıyla bilgisayar sisteminiz otomatik olarak DGAssistantla iletişim kurar ve gereken doküman oluşturulur.

2) JSON dosyalarını içe aktarmak

Bilgisayarınızda bizim sağladığımız formatta, tehlikeli madde sevkiyatlarının tanımlandığı bir veri dosyası yaratılır. Bu dosya elle DGAssistant'ta içe aktarılır ve tehlikeli madde dokümantasyonu otomatik olarak oluşturulur.