DGAssistant özellikle güvenlik danışmanları düşünülerek tasarlanmıştır

Güvenlik Danışmanları için bir yazılım | Tehlikeli Maddeler için Online Yazılım

Diğer şirketlerin aksine, DGAssistant NE GÜVENLİK DANIŞMANI SERVİSİ VERİR, ne de bunu veren herhangi bir başka şirketten destek alır. DGAssistant 1998'den beridir yazılım üreten bir IT şirketidir ve 2004'ten beri tehlikeli madde yazılımlarında uzmanlaşmıştır. Biz danışmanlarla rekabet değil, işbirliği içerisindeyiz. Görevimiz tehlikeli maddelerle çalışanların hayatlarını kolaylaştırmaktır.

DGAssistant tehlikeli maddeleri üreten veya taşıyan şirketlerdeki tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının veya uzmanlarının işlerini kolaylaştırır.

Yazılım, sözleşmeli güvenlik danışmanı hizmetlerini kolaylaştırmada rol oynar. Siz ve müşterileriniz, özel bir distribüsyon ücretiyle yazılımı kullanabilirsiniz. Üç seviyeli (çalışma merkezleri, şirket ve şirket grupları) mükemmel kullanıcı ve hesap yönetimimiz sayesinde bu servisi herhangi bir ölçekteki müşterinize sunabilirsiniz.

Tehlikeli maddelerin ve atıkların taşınması için kolayca Tehlikeli Madde evrakları (sevkiyat dokümanları) (ADR - karayolu), gönderen beyanı (IMDG - denizyolu) ve kontrol listeleri (hem IMDG hem ADR) oluşturmanıza imkan sunar.

İletişim