DGAssistant houdt steeds precies de veranderingen bij van ADR, IMDG-IMO en IATA normen

Software geactualiseerd naar de nieuwste geldige norm ADR 2023, IMDG-IMO 2022 (41) e IATA 2024 (65)

De standaard voor Gevaarlijke Goederen verandert vaak. Daardoor veranderen ook steeds de documenten en procedures voor verpakking, verzending en ontvangst. Daardoor kan het gemakkelijk voorkomen dat men niet aan de norm voldoet, met alle risico's van dien.

Het programma is steeds up-to-date wat betreft de normen ADR, IMDG-IMO of IATA. U hoeft daar niets voor te doen. Wij doen dat voor u.

De huidige normen zijn ADR 2023, IMDG-IMO 2022 (41) e IATA 2024 (65)