Geavanceerd beheerssysteem van cliënten en gebruikersmachtigingen

Software voor gevaarlijke goederen voor Companys, afdelingen en groepen
Structuur van uw organisatie

In onze inzet om weerkerende handelingen maximaal te beperken, hebben we een eenvoudige maar uiterst handige structuur gebouwd om een groot aantal cliënten van verschillende schaal gemakkelijk te kunnen beheren. De ondernemingen hebben een hiërarchisch niveau dat ondergeschikt is aan de werkcentra, zodanig dat een onderneming verschillende werkcentra kan onderhouden. Ook is het mogelijk groepen van ondernemingen te vormen – dit alles om de dingen in een keer te kunnen behandelen en, veel tijd te besparen.

Als men bijvoorbeeld een chemisch product definieert of een bestemming op niveau van een bedrijf, kunnen alle centra ze automatisch gebruiken. Op dezelfde wijze kunnen alle centra van de bedrijven binnen een groep ze gebruiken.

Gebruikersmachtigingen

Per gebruiker kan men configureren tot welk niveau men onafhankelijk gegevens kan wijzigen of raadplegen. Bijvoorbeeld, een gebruiker zou zodanig kunnen worden geconfigureerd dat men alle chemische goederen kan uitlezen op groepsniveau, maar dat ze alleen op centraal niveau kan worden geschreven.