Grote inzet van technologie en capaciteit om te verzekeren dat het systeem altijd voor u beschikbaar is

Software van gevaarlijke goederen, Chemische Stoffen en afvalstoffen. Maximale snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. De beste infrastructuur
Dubbele zekerheid

Men kan zeggen dat alles in DGAssistant op zijn minst dubbel is geïnstalleerd en in vele gevallen zelfs drievoudig. Net als in de luchtvaart waar bijna alles voor de zekerheid dubbel is uitgevoerd, hebben ook wij de data base, de applicatie server en het kaartsysteem dubbel uitgevoerd.

Monitoring

met een continuïteit van 24x7x365 wordt het programma voortdurend gemonitord door twee interne en twee externe systemen die iedere geringste ongeregeldheid aan onze technici signaleren. Deze analyseren dan vervolgens onmiddellijk de verzamelde informatie en lossen de ongeregeldheid op.

Excellente Data Centrales en Backups

de door DGA gekozen Data Centrale voldoet aan de meest strikte eisen van kwaliteit en zekerheid en dagelijks worden er veiligheidskopieën gemaakt op twee gescheiden locaties.