VEILIGHEIDSADVISEURS EXTERNE - ADVISERING

Technische documentatie en beheer cliëntenbestand. Creëer op eenvoudige wijze de technische documentatie van gevaarlijke goederen, zoals bijvoorbeeld de vervoersdocumenten en de bijbehorende controles. Bovendien maakt het een geavanceerd beheer mogelijk van uw cliëntenbestand, uw centra en groepen van bedrijven – dus veel tijdsbesparing.

FABRIKANTEN OF VERVOERDERS VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

Documentatie en beheer. Beheer de centra, chemische stoffen en gevaarlijk afval van uw bedrijf, en creëer vlot de documentatie van verzendingen en ontvangst van gevaarlijke goederen. Bereken automatisch de best mogelijke vrijstellingen.

kenmerken