DGAssistant maakt eenvoudige afhandeling mogelijk van vervoer van Gevaarlijke Afvalstoffen

Software voor de overbrenging van afvalstoffen en de ontvangst en het transport van gevaarlijke goederen

Het systeem kan een geheel traject van behandeling Afvalstoffen aan van verzending en ontvangst van afvalstoffen.

Naast het aanmaken van standaardverzendingen van goederen - de hoeveelheden aan te geven als specifieke karakteristiek voor de Afvalstoffenbeheerder - kan het systeem ook verzendingen aanmaken van Afvalstoffen zonder de vervoerde hoeveelheden aan te geven, en toch automatisch een vrachtbrief en controlelijst genereren. Op het moment van oppikken / beladen kan de bestuurder de hoeveelheden aangeven in de vrachtbrief.

Het systeem vereenvoudigt het werk van een Afvalstoffenbeheerder. U en uw cliënten kunnen haar gebruiken en aanbieden aan cliënten van willekeurige grootte, doordat gebruikers en accounts in drie niveaus georganiseerd zijn: werkstation, bedrijf en bedrijvengroep.

Contact