deel met uw cliënten de geschreven ADR-2023 instructies, kaarten met veiligheidsgegevens, certificaten en alle andere soorten document

Op uiterst eenvoudige wijze kunt u de documenten inladen en delen met uw cliënten. U kunt daarbij aangeven of het document vertrouwelijk is en of alleen gebruikers van uw onderneming ze kunnen inladen – ook of ze eventueel kunnen worden gedeeld met al uw cliënten of geordend naar groepen, ondernemingen en centra van werk toegang hebben tot het document.

Software – ADR-vervoersdocumenten 2023: geschreven aanwijzingen
Elk soort document

U kunt elk soort document opladen en een beschrijving daarvan bijsluiten om te informeren over de inhoud en bovendien gelegenheid geven tot zoekopdrachten in alle gedefinieerde documenten. Zo kan men deze documenten altijd beschikbaar hebben voor zichzelf en de cliënt. U kunt de geschreven instructies, de kaarten met veiligheidsgegevens en de certificaten (besturing, chemische stoffen, voertuigen ..) opladen. Bijvoorbeeld kan men de volgende documenten opladen:

Online software van gevaarlijke goederen, Chemische Stoffen en afvalstoffen. Geschreven ADR aanwijzingen, datasheets van veiligheid en certificaten
Ordening in mappen

Bovendien kunt u desgewenst de bestanden ordenen in mappen, ter vereenvoudiging van het gebruik. Men kan zoveel mappen benoemen als gewenst en de documenten van een map naar een andere slepen.