exporteer uw data na filtering

gebruikmakend van de zoekgereedschappen kan men de benodigde data filtreren en vervolgens exporteren naar Excel en CSV format (data gescheiden door komma of punt-komma).

import en export naar Excel of CSV en Data filtering
U kunt de data gebruiken met Excel, OpenOffice of elk ander compatibel programma

U kunt het om verschillende redenen van belang vinden om data te exporteren, omdat men bijvoorbeeld een lijst van gevaarlijke goederen, chemische stoffen en afvalstoffen nodig heeft, óf contactgegevens voor een marketing campagne, óf een bepaling van hoeveelheden gevaarlijke goederen voor het jaarrapport … .