Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması için ADR 2023'e uygun dokümantasyon hazırlayın

Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması için ADR 2023'e uygun dokümantasyon hazırlayın

Tehlikeli madde sevkiyatlarınız için ADR taşıma belgesini hızlı bir şekilde oluşturun. Veritabanınızdan bir alıcı seçin veya yeni bir tane oluşturun. Veritabanınızdan maddeleri seçin, miktarı belirleyin ve gerisini programa bırakın. Atık yönetim işlemlerini de aynı kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda konteyner veya araçların temizlenmemimş boş bir halde gönderilip gönderilmediğini belirtebilirsiniz.

ADR 2023 Taşıma Evrakları: Kimyasallar ve Zararlı Atıklarda Tehlikeli Madde Özellikleri
DGAssistant ADR 1.1.3.6 muafiyetini otomatik olarak hesaplar.

Yazılım, tehlikeli madde miktarlarını Bölüm 1.1.3.6'ya uygun olacak şekilde hesaplar, bu muafiyeti mümkün olan her yere uygular ve tehlikeli madde sevkiyatı için taşıma belgesinde taşıma kategorisi başına düşen miktarları gösterir.

Tehlikeli Maddeler, Kimyasallar ve Zararlı Atıklar için Online Yazılım. ADR Taşıma Belgesi . En kârlı muafiyeti uygulayarak zaman kazanın

Taşıma belgesi PDF ve Excel dahil olmak üzere farklı formatlara çevrilebilir. Gerekrise Excel dökümanlarını düzenleyebilirsiniz.

Doküman, siz hiçbir şey yapmadan, her zaman ADR düzenlemelerine göre güncellenir Bütün dokümanların formatı tehlikeli maddeler, zararlı kimyasallar ve atıklar için en güncel karayolu düzenlemesi olan ADR 2023'e uygun olarak hazırlanır.