Het is mogelijk DGAssistant te verbinden met andere systemen

Online programma van gevaarlijke goederen, Chemische Stoffen en afvalstoffen. Verbinding met beheerssystemen om automatisch vervoersdocumenten te creëren

Als u een beheers programma heeft zoals bijvoorbeeld SAP, Microsoft Dynamics NAV, of een logistiek programma, dan kunt u die programma's onderling zodanig verbinden dat ze automatisch de documentatie van de gevaarlijke goederen, chemische producten en afvalstoffen genereert - op twee manieren:

1) verbinding door Webservices

Door middel van webservices verbindt het informatiesysteem zich automatisch met DGAssistant om de gevraagde documentatie te genereren.

2) invoer van JSON bestand

Men maakt een databestand in het computersysteem met een door ons aan te geven format in welke men de zendingen van gevaarlijke goederen definieert. Dit bestand importeert men handmatig naar DGAssistant en dan genereert zich automatisch de documentatie van gevaarlijke goederen.