DGAssistant faciliteiten voor gevaarlijke goederen, chemicaliën en gevaarlijke afvalstoffen

Onze geschiedenis

Ons bedrijf DGAssistant ontstond rond het heldere idee een uiterst betrouwbare en ongecompliceerde software te ontwikkelen ten behoeve van die beroepsgroep die werkt met gevaarlijke goederen, chemische stoffen en afvalstoffen. Met deze motivatie schreven we elke lijn van onze code. Bovendien dragen wij graag ons steentje bij om deze wereld een beetje veiliger te maken.

DGAssistant Software is ontstaan uit een samenwerking van drie partijen: EsteDigital Consultants (informatie adviseurs), de Universiteit van Burgos en de beste adviseurs op het gebied van gevaarlijke goederen.

EsteDigital Consulting begon haar onderneming in 1998 met het bouwen van software voor ondernemingsbeheer. Door het realiseren van projecten voor grote ondernemingen en financiële instellingen besloot men tot specialisatie in software voor gevaarlijke goederen en risico preventie.

De universiteit van Burgos brengt technologische kennis in bij DGAssistant via haar bureau voor overdracht van onderzoeksresultaten en kennis (OTRI-OTC) samen met leden van de vakgroep Talen en Informatica.

Hoewel we binnen ons team beschikken over geaccrediteerde veiligheidsadviseurs (ADR en IATA) winnen we bovendien advies in van de beste vakmensen in gevaarlijke goederen: elk met meer dan tien jaar ervaring met bedrijven als Renault, Bridgestone en anderen.